Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Puławy

Puławy, Aleja Królewska 3, tel: 818884901, www.pcdzn.edu.pl