Polonijne Centrum Nauczycielskie

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, 3 Maja 18/5a, tel: 815323813, www.pcn.lublin.pl