Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Stopień

Szkoła wyższa

Miejscowość

Rzeszów

Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12 , tel: 17 865 11 00,