Politechnika Białostocka

Stopień

Szkoła wyższa

Miejscowość

Białystok

Białystok, Wiejska 45A, tel: 85 746 90 00,