Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Hrubieeszowie

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Hrubieszów

Hrubieszów, Partyzantów 9, tel: 846963817,