Policealna Szkoła Zawodowa “Żak” w Białej Podlaskiej

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Biała Podlaska

Biała Podlaska, Brzeska 19, tel: 833438118, www.zak.edu.pl