Placówka Zajęć Pozalekcyjnych

Stopień

Zajęcia dodatkowe

Miejscowość

Chełm

Chełm, M.Kopernika 25a, tel: 662873485,