Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Krasnystaw

Krasnystaw, Okrzei 10, tel: 825764440, www.psmkrasnystaw.pl