Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu Żak w Kraśniku

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Kraśnik

Kraśnik, Kościuszki 7a, tel: 818250238, www.zak.edu.pl