Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Oddział w Chełmie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Chełm

Chełm, Hrubieszowska 37, tel: 825654740, kursor.edu.pl