Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Oddział w Białej Podlaskiej

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Biała Podlaska

Biała Podlaska, Narutowicza 66, tel: 833422578, www.kursor.edu.pl