Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Ochrony Pracy i Biznesu “Consultrix” Ewa Delmanowicz

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Projektowa 1, tel: 814440880, www.consultrix.pl