Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Włodawie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Włodawa

Włodawa, Żołnierzy WiN 16, tel: 825726345,