Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole SzkółRolniczych w Kijanach

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat łęczyński

Kijany, Kijany 19, tel: 817527561, www.zsrkijany.pl