Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół w Ostrowie lubelskim

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat lubartowski

Ostrów Lubelski, Unicka 5, tel: 818520040, www.zs.ostrowlubelski.edu.pl