Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zamościu

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Zamość

Zamość, Partyzantów 14, tel: 846271360, www.ckziu.zamosc.pl