Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Lublinie

Stopień

Zajęcia dodatkowe

Miejscowość

Lublin

Lublin, Muzyczna 10a, tel: 815327239, http://www.liceumplastyczne.lublin.pl