Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu-Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat chełmski

Rejowiec, Przemysłowa 4, tel: 825688059, www.rejowiec.pl