Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu-Technikum

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat chełmski

Rejowiec, Przemysłowa 4, tel: 825688059, mow.rejowiec.pl