Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu-Szkoła Podstawowa Specjalna

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Rejowiec, Przemysłowa 4, tel: 825688059, www.mow.rejowiec.pl