Niepubliczne Pomaturalne Studium Kształecenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Lublinie

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Narutowicza 30, tel: 815348158, www.zak.edu.pl