Niepubliczne pomaturalne studium kształcenia animatorów kultury i bibliotekarzy w Puławach

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Puławy

Puławy, LUBELSKA 2C lok. 14, tel: 663771871, zak.edu.pl