Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej dla Dorosłych w Siedliszczu

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat chełmski

Siedliszcze, Szkolna 64, tel: 825692270,