Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żulinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat krasnostawski

Żulin, Żulin 116, tel: 825772617, www.zulinszkola.republika.pl