Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dubicy

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Dubica Dolna, 32, tel: 833782053,