Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat włodawski

Dołhobrody, 58, tel: 833799007,