Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna “Krok za krokiem” w Zamościu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Zamość

Zamość, PEOWIAKÓW 6A, tel: 846399031, www.szkola.spdn.pl