Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Chełm

Chełm, Partyzantów 27-29, tel: 825650563, www.integracyjnechelm.pl