Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja w Lublinie

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Okopowa 5, tel: 814721177, www.teb.pl