Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji OIC Poland

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Gospodarcza 26, tel: 817104630, www.oic.lublin.pl