Miejskie Przesdzkole Nr 2

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

Hrubieszów

Hrubieszów, mjr Dobrzańskiego,,Hubala" 11, tel: 846962541, przedszkole2.eu.