Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Chełm

Chełm, Szpitalna 50, tel: 825652651, www.medyki-chelm.pl

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Chełm

Chełm, Szpitalna 50, tel: 825652651, www.medyki-chelm.pl