Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Biłgoraj

Biłgoraj, Tadeusza Kościuszki 127, tel: 846860052, www.medyk.lbl.pl

Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Biłgoraj

Biłgoraj, Tadeusza Kościuszki 127, tel: 846860052, www.medyk.lbl.pl