Medyczne Studium Zawodowe im.prof.St.Liebharta w Lublinie

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Jaczewskiego 5, tel: 817478081, www.msz.lublin.pl

Medyczne Studium Zawodowe im. prof.St. Liebharta w Lublinie

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Jaczewskiego 5, tel: 817408081, www.msz.lublin.pl