Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Dominikańska 5, tel: 815329241, www.lscdn.pl