Lubelskie Medyczne Studium Policealne

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Energetyków 28, tel: 814623680, www.academia.org.pl