Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania Policealne Studium Plastyczne

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Paganiniego 17, tel: 817407436, www.artwyspa.com.pl