Lubelska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia

Stopień

Zajęcia dodatkowe

Miejscowość

Lublin

Lublin, BURSZTYNOWA 22, tel: 814505744, szkolamuzykirozrywkowej.pl