Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Jana Kilińskiego w Zamościu

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Zamość

Zamość, PEOWIAKÓW 3, tel: 846392821, www.zdz-zamosc.pl