Katolickie Liceum Ogólnokształcące

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Biała Podlaska

Biała Podlaska, Janowska 55, tel: 833423488, katolickieliceum.pl