Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Stopień

Szkoła wyższa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Al. Racławickie 14, tel: 48814454104, kul.pl