Katolicka Szkoła Podstawowa

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat włodawski

Holeszów, 118/13, tel: 833792919,