Jedoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Hrubieszów

Hrubieszów, Zamojska 16, tel: 084 697 00 64,