Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Lublinie

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Bursaki 12, tel: 422995518, www.sei.edu.pl