I Społeczna Szkoła Podstawowa

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Zamość

Zamość, Koszary 15, tel: 846394983, unia.zam.pl