GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAZIMIERZU DOLNYM

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat puławski

Kazimierz Dolny, SZKOLNA 1, tel: 818810083, www.gzskazimierzdolny.szkolnastrona.pl