GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAZIMIERZU DOLNYM Liceum Ogólnokształcące

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat puławski

Kazimierz Dolny, SZKOLNA 1, tel: 818810083, www.gzskazimierzdolny.szkolnastrona.pl