Filia Szkoły Podstawowej w Terpentynie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat kraśnicki

Dzierzkowice-Wola, 184B, tel: 818221002,