Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włodawie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Włodawa

Włodawa, onierzy WiN 19, tel: 825726836,