Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, Krochmalna 29, tel: 815327594, www.ckunr1.lublin.pl